Kewangan Gejala Rasuah : Bentuk, Kesan & Statistik Malaysia

Gejala Rasuah : Bentuk, Kesan & Statistik Malaysia

  • PDF
(61 votes, average 4.57 out of 5)

Gejala Rasuah : Bentuk, Kesan

& Statistik Malaysia

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

Rasuah Menurut Islam

Rasuah adalah harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manusia (baik untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudharatan) yang sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan.

Di dalam sesetengah keadaan, rasuah ini hampir sama dengan upah sehingga ada orang yang cuba menyatakan bahawa ‘ini bukan rasuah, tapi upah'.

Pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Ertinya : " Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." ( Al-Baqarah : 188 )

Disebutkan dalam hadith :-

لَعَنَ رسول اللَّهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ في الْحُكْمِ

Ertinya : "Rasulullah s.a.w telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dll)" ( Riwayat  At-Tirmidzi, 3/622 : Imam Tirmidzi berkata : Hadis Hasan Sohih)

Takrif Rasuah dan Sogokan

1) Wang, derma, alang, pinjaman, fee, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain;

2) Apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat;

 

3) Apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;

 

4) Apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan;

 

5) apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;

 

6) apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, seperti perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketakupayaan yang di kenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan

 

7) apa-apa tawaran, akujanji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f) yang terdahulu;

Jenis Kesalahan Rasuah

Berikut adalah beberapa bentuk kesalahan rasuah secara umum :-

Meminta/Menerima Rasuah

Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/ bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Menawar/Memberi Rasuah

Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/ bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Membuat Tuntutan Palsu

Mana-mana orang memberi kepada ejen, atau ejen memberi kepada prinsipal/majikannya, suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butir matan palsu, yang mana prinsipal / majikannya mempunyai kepentingan, dengan tujuan untuk mengeliru/memperdayakan prinsipal/majikannya.

Menyalahguna Jawatan/Kedudukan

Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya, di mana pegawai itu, saudara maranya atau sekutu- nya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung.

(Rujukan)

Bagi sesiapa yang bekerja di sektor perniagaan dan politik  terutamanya, saya kira tidak sukar untuk menemui atau mendapati salah satu antara empat kategori tadi berlaku.

Ingatlah sekali lagi beberapa penekanan Islam berikut :-

1) Nabi Muhammad s.a.w bersabda : " Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja, dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki (gaji atau upah), maka apa yang diambilnya selepas itu adalah ghulul (pengkhianatan) " ( Riwayat Abu Daud, no 2943, Albani : Hadith Sohih ; Ma'alim as-Sunan, Al-Khattabi, 3/8 cet Dar Kutub Ilmiah)

2) Nabi bersabda kepada seorang gabenornya yang telah ditugaskan mengutip zakat kabilah Azad, maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjumpa Nabi, lalu ia menyimpan sebahagian dari wang yang dikutip sambil berkata :

"ini untukmu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagai hadiah (oleh orang ramai), maka jatuh murka Baginda sambil bersabda :" Ketahuilah, pergilah kamu duduk di rumah bapamu atau ibumu, sehingga datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar-benar betul (layak mendapat hadiah)" (Al-Bukhari & Muslim )

3) Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Abdullah bin Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam) untuk menilai hasil buah kurma di daerah itu kerana Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam telah memutuskan bahawa hasil bumi Khaibar dibahagi dua; separuh untuk kaum Yahudi sendiri, dan yang separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslimin.

Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya, orang-orang Yahudi datang kepadanya membawa berbagai perhiasan dan berkata kepada Abdullah:

"Perhiasan ini untuk anda, ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih dari separuh," Abdullah menjawab, "Wahai kaum Yahudi! Demi Allah kalian memang makhluk Allah yang paling aku benci. Apa yang kalian lakukan ini justeru membuatkan diriku lebih membenci kalian. Rasuah yang kalian tawarkan itu adalah barang haram, dan kami kaum Muslimin tidak memakannya!" Mendengar jawaban tersebut mereka (Yahudi) berkata, "Kerana (sikap) inilah langit dan bumi tetap tegak!" [Imam Malik, Al Muwattha':1450].

4) Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :

"Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang diterima hakim adalah kufur" [Riwayat Ahmad].

Oleh yang demikian, tidak kira samada itu adalah rasuah mahupun hadiah, kedua-duanya adalah  jelas-jelas haram di dalam Islam. Semua harta yang diperolehi dari jalan rasuah adalah haram, menyimpannya adalah haram, membelanjakannya adalah haram.

Justeru, setiap penerima, pemberi dan perantara yang terlibat di dalam keharaman ini wajib dihukum, dan hukuman ke atas mereka adalah ta'zir.

Ta'zir yang berat perlu dikenakan kepada pesalah-pesalah ini agar ia benar-benar menjadi pengajaran bagi mereka dan menjadi pencegah kepada umat Islam lainnya. Dengan tidak diterapkannya sistem uqubat Islam pada hari ini, kita menyaksikan mereka yang terlibat dengan kes rasuah masih mampu senyum dan kelihatan tenang semasa menghadapi perbicaraan di mahkamah dan langsung tidak kelihatan rasa kesal dan takut pada wajah-wajah mereka dengan kekejian yang mereka lakukan. (http://www.mykhilafah.com/)

Isu Melapor Bagi Yang Mengetahui

Menurut hukum Islam, individu yang mengetahui wajib ke atasnya untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Jika tidak, ia dikira bersubahat dan turut mendapat dosa hasil menyembunyikannya. Penyembunyian atau membiarkan gejala ini berterusan di sekeliling kita akan memberikan kesan buruk kepada Islam, syarikat, organisasi dan Negara. Akhirnay, semuanya akan terkesan dan merudum jatuh.

Malangnya, saya pasti senarai sebab-sebab berikut merupakan antara halangan utama seseorang yang mengetahui atau punyai maklumat dari melaporkannya :-

1) Tidak punyai bukti bertulis atau jika ia miliknya sekalipun ia tergolong dalam katergori dokumen rahsia rasmi. Jika didedahkan si pelapor pula yang akan ditangkap di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).

Masalah ini mestilah diselesaikan oleh pihak berkuasa jika benar-benar serius dalam usaha membanteras rasuah.  

2) Tidak sampai hati untuk melapor kerana mereka yang terlibat adalah rakan dan kenalan rapat.

Bagi sesiapa yang terlibat dalam kategori ini, sedarialh anda turut berdosa kerana bersubahat.

3) Bersikap tidak peduli yang berpegang dengan falsafah ‘lantak hang la, asalkan tidak libat aku, sudah'.

Ini juga dikira berdosa di dalam Islam.

4) Malas untuk terlibat dan ulang alik ke mahkamah untuk keterangan di sana dan di sini.

Sepatutnya, tiada malas dalam menjalankan tugas memerangi mungkar dan kemaksiatan. Malas begini menandakan hati yang semakin ‘mati' dari iman.

5) Takut diri sendiri terjerat apabila kerahsiaan dirinya sebagai pelapor tidak di jamin selamat.

Ini juga perlu di selesaikan oleh pihak berkuasa. Tanpanya, semua hanya akan berdiam diri.

6) Kurang yakin kepada pihak berkuasa. Bimbang pihak berkuasa juga akan dirasuah hingga akhirnya si pelapor pula yang dibuang kerja atau di ambil tindakan.

Pihak berkuasa perlu berusaha meningkatkan keyakinan masyarakat kepada mereka. Keyakinan tidak boleh dipaksa-paksa, ia akan dating dengan pembuktian tahap kesungguhan mereka.

7) Takut kerana individu yang terlibat rasuah itu punyai ‘cable', jawatan tinggi , hebat dan besar.

Bagi keadaan ini, ia adalah tanda kehancuran sedang menanti bagi Negara yang punyai keadaan ini.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda :

"Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat dari mereka mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika orang bawahan mereka mencuri, mereka potong tangannya. Demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan aku potong tangannya!"

Kesan Buruk Dari Rasuah

Rasuah adalah haram di dalam Islam disebabkan kesan yang dibawanya ke dalam sesebuah masyarakat dan Negara. Saya tidak berhasrat untuk menghurai panjang dalam bab ini, cukuplah dinyatakan isi utama yang sempat difikirkan. Sebagai huraian ringkas ia seperti berikut :-

1) Jalan Mudah ke Neraka. Bagi Muslim khususnya, rasuah mencerahkan peluang seseorang untuk ke Neraka.

2) Menghancurkan keadilan dalam masyarakat. Tiada lagi jaminan penjagaan harta, maruah, nyawa dan diri seseorang. Semuanya boleh dibeli.

3) Melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan skill. Jumlah masyarkat yang cekap , mahir dalam tugasan dan ilmu akan berkurangan kerana ‘skill' dan ilmu kemahiran semakin tiada erti lagi, yang lebih beerti adalah siapa lebih cekap menyogok.

4) Muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Masing-masing memikirkan diri mereka semata-semata tanpa memikirkan kesan buruk terhadap mangsa bagi jangka pendek dan Negara bagi jangka panjang.

5) Menghasilkan hasil kerja yang buruk. merbahayakan keselamatan dan keharmonian. Kontrak kerja yang diberi secara rasuah kepada pengusaha yang bukan kerana merit tetapi kerana sogok, mendedahkan bahaya kepada orang ramai disebabakn kerjanya tidak berkualiti.

6) Kos pengurusan akan meningkat. Semua syarikat pengusaha baru terutamanya semakin sukar berkembang akibat kos meningkat kerana peruntukan kos rasuah diperlukan.

7) Pengurusan pentadbiran menjadi lewat dan lembap. Pengurusan sengaja melengahkan kerja kerana menunggu rasuah tertinggi. Pertambahan proses birokrasi juga boleh menambah kelembapan, kerana mungkin semua tahap pegawai inginkan rasuah terlebih dahulu sebelum memproses permohonan dan lain-lain.

8) Muncul si jahat yang bertambah jahat. Kaki makan rasuah menikmati hasil rasuah dan memberikan kelaurga makan harta rasuah. Justeru, Seluruh keluarganya bakal menjadi kaki rasuah di setiap sector selepas ini. Maka bertambah si jahat dan yang telah jahat akan semakin bertamabh jahat. Firman Allah s.w.t :-

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً

Ertinya : Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya " ( Al-Baqarah : 10 )

Maka sesiapa yang membiarkan perutnya dan keluarganya diisi dengan hasil rasuah Tanpa taubat yang sebenar, Allah SWT akan membiakkan lagi peluang dan ruangnya untuk menjadi orang yang celaka, dan mendapat keluarga yang bakal runtuh, kecoh dan hancur.

9) Menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin. Yang miskin sukar memperbaiki dirinya kerana tidak punayi ‘cable' yang baik, wang yang tidak mencukupi.

Fakta Kajian

Kajian yang dilakukan oleh Transparency International Malaysia yang mengatakan bahawa golongan berpendapatan tinggi di Malaysia lebih cenderung memberi rasuah kepada pihak berkuasa. Menurut kajian itu, golongan berpendapatan bulanan RM5,000 ke atas didapati paling ramai memberi rasuah iaitu 52%, diikuti kumpulan berpendapatan bulanan RM3,001 hingga RM5,000 (40%), RM1,501 - RM3,000 (31%) dan kurang RM1,500 (18%) (Berita Harian 6 Mac 07).

Suatu kajian yang dikeluarkan oleh Transparency International mendedahkan bahawa terdapat perkaitan yang rapat di antara gejala rasuah dan kemiskinan, iaitu gejala rasuah berlaku kerana didorongi oleh faktor kemiskinan [laporan Corruption Perception Index 2006 (CPI 2006)].

Tiga per-empat (3/4) dari negara-negara yang mempunyai indeks kurang dari 5 adalah terdiri dari negara-negara miskin di mana rakyatnya berpendapatan kurang dari 1USD sehari (0 adalah paling dicemari oleh rasuah, dan 10 adalah paling bersih dari rasuah).

Piawaian Rasuah di Malaysia

Laporan rasuah oleh Transparency International pada 2005 melaporkan bahawa Malaysia telah jatuh 16 tangga dalam tempoh 10 tahun ini dari tempat ke-23 pada tahun 1995 ke tempat 39 pada tahun 2004.

Kajian pada tahun 2006 pula telah mencatatkan Malaysia dengan index CPI 5.0, jatuh ke tangga 44, dari sejumlah 163 buah Negara dan pada tahun 2007, Malaysia hanya mampu memperbaiki sedikit kedudukannya kepada tangga 43 dari ranking terbawah iaitu 180, berkongsi kedudukan dengan Korea Selatan dan Afrika Selatan. Index CPi Malaysia bagi tahun 2007 adalah 5.1 dengan tahap kebersihan dan keyakinan bebas rasuah pada lingkungan 3.4 - 6.8 dari 10 tahap terbaik.

Lebih menyedihkan saya, negara yang dipimpin orang Islam yang paling bersih dari rasuah adalah Qatar yang berada di tangga 32 sahaja. Sejahat-jahat Yahudi pun, negara mereka berada di tangga 30.  Jiran kita, Singapura pula berada di tempat keempat terbaik di dunia.!

Rujuk senarai keputusan negara-negara seperti berikut :-

( Ia menggunakan skala 1- 10, dengan 0 menunjukkan tahap rasuah yang dicatat dan dikenalpasti adalah paling tinggi dan 10 menunjukkan tahap terendah.)

Global Corruption Perception Index 2007  

Country RankCountry2007 CPI ScoreSurveys UsedStandard DeviationHigh-Low Range
1Denmark9.460.38.9 - 9.8
1Finland9.460.39.1 - 9.8
1New Zealand9.460.48.9 - 9.8
4Singapore9.390.48.4 - 9.7
4Sweden9.360.29.0 - 9.5
6Iceland9.261.07.1 - 9.8
7Netherlands9.060.38.7 - 9.5
7Switzerland9.060.38.5 - 9.5
9Canada8.760.77.6 - 9.5
9Norway8.760.97.1 - 9.5
11Australia8.680.87.2 - 9.5
12Luxembourg8.450.77.1 - 8.9
12United Kingdom8.460.87.1 - 9.5
14Hong Kong8.381.06.3 - 9.1
15Austria8.160.97.1 - 9.1
16Germany7.860.97.1 - 9.2
17Ireland7.560.47.1 - 7.9
17Japan7.580.86.3 - 9.0
19France7.360.86.3 - 8.6
20USA7.281.05.1 - 8.6
21Belgium7.160.17.0 - 7.2
22Chile7.070.75.6 - 7.7
23Barbados6.940.36.4 - 7.1
24Saint Lucia6.830.66.1 - 7.1
25Spain6.760.65.6 - 7.1
25Uruguay6.750.46.2 - 7.1
27Slovenia6.680.75.1 - 7.6
28Estonia6.580.85.2 - 7.6
28Portugal6.561.15.1 - 7.6
30Israel6.160.95.2 - 7.6
30Saint Vincent and the Grenadines6.131.84.0 - 7.1
32Qatar6.040.75.2 - 6.6
33Malta5.840.65.2 - 6.6
34Macao5.741.24.3 - 6.8
34Taiwan5.790.74.9 - 6.7
34United Arab Emirates5.751.33.9 - 7.1
37Dominica5.631.54.0 - 7.1
38Botswana5.471.14.3 - 7.1
39Cyprus5.330.35.1 - 5.6
39Hungary5.380.54.2 - 5.8
41Czech Republic5.280.84.2 - 7.1
41Italy5.260.84.3 - 6.3
43Malaysia5.191.13.4 - 6.8
43South Africa5.190.64.4 - 6.2
43South Korea5.190.73.8 - 6.1
46Bahrain5.051.13.5 - 6.3
46Bhutan5.051.23.7 - 6.6
46Costa Rica5.050.54.3 - 5.6
49Cape Verde4.931.43.4 - 6.1
49Slovakia4.980.63.9 - 5.6
51Latvia4.860.63.8 - 5.3
51Lithuania4.870.83.9 - 6.2
53Jordan4.771.52.9 - 6.3
53Mauritius4.761.23.7 - 7.1
53Oman4.741.03.5 - 5.8
56Greece4.660.53.8 - 5.2
57Namibia4.571.13.4 - 6.2
57Samoa4.531.53.4 - 6.2
57Seychelles4.541.92.4 - 7.1
60Kuwait4.351.32.5 - 5.6
61Cuba4.240.83.2 - 5.2
61Poland4.281.22.7 - 5.6
61Tunisia4.261.12.4 - 5.3
64Bulgaria4.181.12.7 - 5.8
64Croatia4.180.83.2 - 5.2
64Turkey4.170.63.4 - 5.2
67El Salvador4.051.02.7 - 4.9
68Colombia3.870.82.7 - 5.2
69Ghana3.770.33.4 - 4.3
69Romania3.780.72.8 - 4.9
71Senegal3.670.82.6 - 5.2
72Brazil3.570.72.9 - 4.9
72China3.591.12.5 - 6.2
72India3.5100.42.7 - 4.3
72Mexico3.570.43.2 - 4.5
72Morocco3.571.02.5 - 5.2
72Peru3.550.23.4 - 3.8
72Suriname3.540.62.8 - 4.3
79Georgia3.461.12.7 - 5.6
79Grenada3.431.32.0 - 4.3
79Saudi Arabia3.440.72.5 - 4.3
79Serbia 3.460.82.7 - 4.9
79Trinidad and Tobago3.440.82.5 - 4.3
84Bosnia and Herzegovina3.370.62.6 - 4.3
84Gabon3.350.42.7 - 3.7
84Jamaica3.350.22.9 - 3.5
84Kiribati3.331.02.4 - 4.3
84Lesotho3.360.32.8 - 3.7
84Macedonia3.360.72.7 - 4.5
84Maldives3.341.42.2 - 5.2
84Montenegro3.341.02.0 - 4.3
84Swaziland3.351.12.4 - 5.2
84Thailand3.390.72.4 - 4.5
94Madagascar3.271.12.0 - 4.9
94Panama3.250.42.5 - 3.4
94Sri Lanka3.270.52.5 - 3.9
94Tanzania3.280.42.4 - 3.7
98Vanuatu3.131.12.4 - 4.3
99Algeria3.060.42.4 - 3.4
99Armenia3.070.32.7 - 3.7
99Belize3.031.12.0 - 4.2
99Dominican Republic3.050.32.7 - 3.4
99Lebanon3.041.01.9 - 4.2
99Mongolia3.060.62.2 - 3.7
105Albania2.960.42.2 - 3.4
105Argentina2.970.62.0 - 3.5
105Bolivia2.960.42.5 - 3.4
105Burkina Faso2.970.72.4 - 4.3
105Djibouti2.930.82.2 - 3.7
105Egypt2.970.62.0 - 3.8
111Eritrea2.851.01.7 - 4.3
111Guatemala2.850.62.0 - 3.5
111Moldova2.870.72.0 - 4.3
111Mozambique2.880.52.1 - 3.7
111Rwanda2.850.72.0 - 3.7
111Solomon Islands2.830.52.4 - 3.4
111Uganda2.880.52.1 - 3.5
118Benin2.770.72.0 - 3.9
118Malawi2.780.52.0 - 3.4
118Mali2.780.52.0 - 3.4
118Sao Tome and Principe2.730.42.4 - 3.2
118Ukraine2.770.42.0 - 3.2
123Comoros2.630.62.2 - 3.4
123Guyana2.640.22.2 - 2.7
123Mauritania2.661.01.7 - 4.3
123Nicaragua2.660.32.0 - 2.9
123Niger2.670.51.9 - 3.4
123Timor-Leste2.630.12.5 - 2.7
123Viet Nam2.690.51.9 - 3.5
123Zambia2.680.61.5 - 3.4
131Burundi2.570.91.3 - 3.7
131Honduras2.560.32.0 - 2.7
131Iran2.540.62.0 - 3.4
131Libya2.540.32.0 - 2.7
131Nepal2.570.32.0 - 2.9
131Philippines2.590.51.9 - 3.4
131Yemen2.550.62.0 - 3.4
138Cameroon2.480.51.9 - 3.4
138Ethiopia2.480.61.7 - 3.4
138Pakistan2.470.61.3 - 3.4
138Paraguay2.450.42.0 - 2.9
138Syria2.440.91.4 - 3.4
143Gambia2.360.51.8 - 3.2
143Indonesia2.3110.31.7 - 2.7
143Russia2.380.41.9 - 3.2
143Togo2.350.71.8 - 3.4
147Angola2.270.51.3 - 2.7
147Guinea-Bissau2.230.22.0 - 2.4
147Nigeria2.280.41.9 - 2.9
150Azerbaijan2.180.41.3 - 2.5
150Belarus2.150.71.3 - 3.2
150Congo, Republic2.160.21.9 - 2.4
150Côte d´Ivoire2.160.71.6 - 3.4
150Ecuador2.150.31.9 - 2.5
150Kazakhstan2.160.61.3 - 3.0
150Kenya2.180.41.4 - 2.6
150Kyrgyzstan2.170.21.9 - 2.4
150Liberia2.140.51.7 - 2.9
150Sierra Leone2.150.22.0 - 2.4
150Tajikistan2.180.41.5 - 2.7
150Zimbabwe2.180.51.5 - 3.1
162Bangladesh2.070.41.5 - 2.7
162Cambodia2.070.31.6 - 2.4
162Central African Republic2.050.31.7 - 2.5
162Papua New Guinea2.060.51.3 - 2.6
162Turkmenistan2.050.41.7 - 2.7
162Venezuela2.070.21.9 - 2.3
168Congo, Democratic Republic1.960.31.6 - 2.4
168Equatorial Guinea1.940.11.7 - 2.0
168Guinea1.961.01.0 - 3.7
168Laos1.960.41.5 - 2.7
172Afghanistan1.840.41.3 - 2.2
172Chad1.870.11.6 - 2.0
172Sudan1.860.21.4 - 2.0
175Tonga1.730.21.5 - 2.0
175Uzbekistan1.770.21.5 - 2.0
177Haiti1.640.41.3 - 2.0
178Iraq1.540.31.3 - 2.0
179Myanmar1.440.41.0 - 2.0
179Somalia1.440.41.0 - 2.0

Rujukan : http://www.finfacts.com/irelandbusinessnews/publish/article_1011276.shtml

Menurut kajian Transparency International Global Corruption Barometer 2006, mendapati kesan rasauh menurut sector di Malaysia seperti berikut :-

Sektor

Tahap ( 1 = terbersih , 5 = paling kotor)

Parti Politik

3.5

Parlimen dan Pentadbiran Kerajaan

3.0

Bisnes & Syarikat Swasta

3.3

Polis

3.8

Kehakiman

2.8

Media

2.4

Badan Cukai

2.5

Perubatan

2.1

Pendidikan

2.2

Ketenteraan

2.0

Perkhidmatan

2.2

Pendaftaran & Permit Perkhidmatan

3.1

NGO ( Badan bukan kerajaan)

2.2

Badan Keagamaan

1.7

Rujukan : http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2006

Dalam banyak-banyak kes rasuah yang berlaku, cuba anda lihat statistic tangkapan oleh BPR pada tahun 2007 .

Bulan

Tangkapan

Januari

33

Februari

37

Mac

63

April

51

May

45

Jun

33

Julai

47

Ogos

53

Total

362

Rujukan : http://www.bpr.gov.my/cda/m_info/sta_main.php

Satu sahaja soalan mudah dari saya secara ikhlas, Bolehkah jumlah tangkapan sedemikian banyak menyelamatkan Malaysia dari gejala rasuah? Ini menunjukkan kerjasama orang ramai, ahli politik, kerajaan dan BPR mesti disemak semula bagi menggubal formula lebih berkesan.

Antara Cadangan

Berikut adalah cadangan pihak pengkaji. Transparency International urges the following actions:

By lower-income countries

  • Increase resources and political will for anti-corruption efforts.
  • Enable greater public access to information about budgets, revenue and expenditure.

By higher-income countries

  • Combine increased aid with support for recipient-led reforms.
  • Reduce tied aid, which limits local opportunities and ownership of aid programmes.

By all countries

  • Promote strong coordination among governments, the private sector and civil society to increase efficiency and sustainability in anti-corruption and good governance efforts.
  • Ratify, implement and monitor existing anti-corruption conventions in all countries to establish international norms. These include, the UN Convention against Corruption, the OECD Anti-bribery Convention, and the regional conventions of the African Union and the Organization of American States.

Akhirnya, semoga tulisan ringkas ini dapat memerikan sedikit suntikan buat kita untuk mengelak diri dari rasuah dan membanterasnya dari berlaku di sekeliling kita. Jika kita ingin menjadi sebuah Negara maju, rasuah perlu dihapuskan. Lihatlah sekali lagi statistic yang disebutkan di atas. Ia jelas menunjukkan kadar rasuah di negara-negara maju adalah rendah. Fikirkan...terutamanya dari sudut Islam.

Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan dengan pelbagai kesenangan hidup, harta dan takhta oleh kaum Quraish dengan menetapkan beberapa syarat iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mestilah meninggalkan perjuangan untuk mendaulatkan idealisme Islam, meniggalkan jihad, meninggalkan dakwah dan meninggalkan wawasan Baginda Rasulullah untuk membina masyarakat rabbani.

Bagaimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tunduk dengan tawaran rasuah itu dan tidak berganjak seinci pun dengan komitmen Baginda meskipun mereka meminta bapa saudara Rasulullah, Abu Talib untuk memujuk namun Rasulullah tetap masih dengan pendiriannya dan bersabda:

"Sekiranya bulan diletakkan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku nescaya aku tidak akan sekali-kali meninggalkan tugas menyebarkan Islam ini."

Ingi bersama Nabi di Mashyar?..ingin syafaat baginda??. Ikutilah tindakan baginda nescaya akan dikasihi Allah jua.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

5 November 2007Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Add comment


Security code
Refresh

Pengumuman

Wang, Anda dan Islam
Panduan Perbankan Islam

Untukmu Wanita

 
Untukmu Umat
Formula Solat Sempurna
Murabahah
 A Comprehensive Prayer FormulaContracts and The Products of Islamic Banking
Akidah dan IbadatRiba
cover_maqasid_arab 
Money, You and Islam
 cover_bicaralah_new ledakan_FB 
indahnya_hidup_politikcover_jangan_berhenti_berlari


 

Ruangan Iklan
RSS Feed

Pengisian Terkini Pengisian Terkini

Statistik

Site Meter

Pelawat

Now online:
  • 7 guests

Komen Terbaru

You are here: Kewangan Gejala Rasuah : Bentuk, Kesan & Statistik Malaysia