Politik & Dakwah Politik Islam & Dakwah Senarai Ulama' Islam Di Zaman Ini

Senarai Ulama' Islam Di Zaman Ini

  • PDF
(20 votes, average 4.25 out of 5)

Senarai Ulama' Islam Di Zaman Ini

Oleh :

Ust. Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

zaharuddin@yahoo.com

Berikut adalah sedikit maklumat berkenaan ulama masa kini yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia sekitar 50 tahun ke atas....(kurun ke 19-20) - Fokus lebih kepada bidang Fiqh.

Tujuan senarai nama ini dibuat adalah bagi memudahkan rakan-rakan yang baru ingin bermula membuka kitab-kitab arab terutamanya, agar tidak tersilap memilih kitab dari individu yang tidak berauthoriti. Akhirnya kerap membawa kepada pemikiran songsang serta Islam liberal.

Oleh kerana terlampau ramainya nama-nama ulama yang diiktiraf ilmunya dalam bidang mereka, maka senarai ini hanyalah sempat meletakkan sebahagian kecil sahaja. Maka ia sememangnya tidak lengkap sama sekali.

Jika terdapat mana-mana ilmuan Malaysia yang ingin menambah sendiri nama-nama lain, maka ia adalah amat dialu-alukan.

Adapun kriteria pemilihan nama-nama yang diletakkan di sini, juga tidaklah mampu saya sertakan. Saya juga tidaklah mampu untuk membuat ‘standard'-standard tertentu untuk mereka. Cuma ia hanyalah satu penilaian bebas, hasil pembacaan saya terhadap kitab-kitab mereka yang terbatas dan tidak terikat dengan displin pemilihan tertentu. Keranaitu, mungkin anda akan dapat melihat bahawa nama-nama ini berat kepada pakar Fiqh berbanding pakar dalam bidang Sejarah Islam, Aqidah, Hadith dan lain-lain. Ini adalah kerana kecenderungan saya yang lebih kepada bab Fiqh berbanding yang lain.

Saya juga dengan sengaja memasukkan nama-nama tokoh samada aliran salafi mahupun khalafi di dalam senarai bagi dimanfaatkan oleh semua. Cuma tokoh SYiah tidaklah saya masukkan kerana ia kesalahan mereka dalam bab aqidah dan pelbagai cabang ilmu islam tidaklah dapat saya kompromikan.

Ulama terhebat kurun kini yang telah wafat (sekitar selepas 50 an):

Bil

Nama

Negara

Kemahiran

Tahun Wafat / Lahir

1.

Syeikh Imam Prof. Muhd Abu Zuhrah

Mesir

Mesir - Pakar Bidang Fiqh, Usul fiqh dan semua bidang Islam. Fatwa ‘Am

wafat 1974 m

2

Syeikh Prof. Abd Wahab al-Khallaf

Mesir

Fiqh dan Usul

Wafat sekitar 60-70 an

3

Syeikh Muhammad al-Ghazali

Mesir

Ulama besar Mesir, bidang fiqh, ‘am dan dakwah

wafat 1998 m

4

Syeikh Mustafa As-Sobri

Turki

Syeikh Islam bagi Kerajaan Islam Khilafah Uthmaniah yang terakhir

5

Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi

Mesir

Syeikh Al-Azhar yg lalu , pengarang kitab tafsir dlm jilid yg cukup besar. Bidang Tafsir

6

Syeikh Muhammad Makhluf Al-Maliki

Mesir

Ulama Besar Mesir, wafat tahun 1936 m

7

Syeikh Mahmud as-Syaltut

Mesir

(Ulama Besar Mesir dan Syeikh Al-Azhar yang lalu

Fiqh dan Fatwa ‘am

8

Syeikh Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadawi

India

Keturunan Nabi . Bidang Fiqh, Dakwah dll

Wafat

9

Imam As-Syahid Hasan Al-Banna

Mesir

Mujaddid kurun ke 19. Pengasas Jemaah Ikhwan Muslimin, Bidang Fiqh, Dakwah , semua bidang Islam.

1948 M

10

Syeikh Abul A'la Al-Mawdudi

India

Hadith, Fiqh , Dakwah dll

1989 M

11

Syeikh Hasan Al-Habannakah

Syria

Aqidah, Fiqh dll

wafat

12

Syeikh Imam Prof Mustafa Az-Zarqa

Syria (lahir) & Jordan

Fiqh, Usul Fiqh, Undang2 dan Fatwa ‘Am

1998 M

13

Syeikh Abd Razak As-Sanhuri

Mesir

Undang2 dan Fiqh

14

Syeikh Abd Aziz Bin Baz

Saudi

Fiqh, Aqidah dan umum Islam . Pakar Fatwa ‘Am . Ex Mufti Am Saudi, Ex Majma Fiqh Sedunia

Wafat

15

Syeikh al-Muhaddith Nasiruddin Al-Albani

Jordan

Pakar bidang Hadith dan Rijalnya Tokoh Salafi

2000 M

16

Syeikh Abd Hayy Al-Katani

Mesir

Pakar Hadith Mesir

17

Syeikh Ahmad Muhd Syakir

Mesir

Pakar Hadith Mesir, juga bidang Fiqh

18

Syeikh Prof. Dr Mustafa As-Siba'ie

Syria

Fiqh, Undang2 Islam, Hadith dan pakar berkenaan gerakan oreintalis. Ex Dekan Kuliah Syariah Univ. Dimasqh. Pendakwah .Pemimpin Ikhwan

19

Syeikh Ahmad Bin Muhd Bin As-Sadiq Al-Ghumari

Maghribi,

Mesir

Pakar Hadith

Wafat 1959 m

20

Syeikh Abd Fatah Abu Ghuddah

Syria

Pakar Hadith

Wafat 1996 m

21

Syeikh Tohir Muhammad ‘Asyur

Tunisia

Pakar Tafsir pengarang kitab tafsir Tahrir wa Tanwir lebih 15 jilid , Usul Fiqh dan Maqasid Shariah

Wafat

22

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri

Acheh

Fiqh

Kurun ke 17

23

Syeikh Muhd Arsyad Al-Banjari

Acheh, Banjarmasin

Fiqh

1808 M

24

Syeikh Daud Al-Fatani

Nusantara

Fiqh

Kurun ke 19

25

Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Indonesian

Pakar Tafsir, Usul Fiqh

Kurun ke 18

26

Syeikh Dr. Abd Halim Mahmud

Mesir

Ex-Syeikh al-Azhar, Fiqh, Tasauf , Falsafah

27

Syeikh Mawlana Muhd Zakaria Al-Kandahlawi

India

Pakar Hadith danUlumnya

Wafat 90 an

Manakala yang masih hidup, di antara yang teralim dan pakar serta menonjol di dunia akademik dan dakwah.

1

Syeikh Al-Imam Prof. Dr Yusoff Al-Qaradhawi

Mesir (lahir)

Skrg di Qatar

BA - Usuluddin

MA (ulum Quran dan Sunnah), Dip Tinggi (Sastera & Bahasa Arab) & PhD (Fiqh Muqaran Al-Azhar )

* Pakar Fatwa ‘Am.

* Paling menonjol Fiqh & Hadith, Dakwah.

* Mudir Markaz Sirah dan Sunnah di Univ. Qatar .

* Ex- Ahli Majma' Fiqh Sedunia.

Lahir tahun 1926 m

2

Syeikh Prof. Dr Sa'id Ramdhan Al-Buti

Syria

PhD (Fiqh dan Usul Fiqh 1965 di Azhar )

Bidang Fiqh, Sirah, Tafsir dan lain2 . Ex- Majma Fiqh. Dekan Kuliah Usuluddin Univ. Dimasqh.

3

Syeikh Prof. Dr Wahbah Mustafa Az-Zuhayli

Syria

PhD (Syariah Islamiah & Law, Univ Qaherah, 1963 ). Ex Majma Fiqh . Dekan Kuliah Syariah Univ Dimasqh.

Lahir 1932 M

4

Prof. Dr Muhammad Az-Zuhayli

Syria,

UAE

Bidang Fiqh & Usul. Dekan Kuliah Syariah UAE

5

Prof. Dr Muhammad Uthman Syabir

Jordan , skrg Qatar

Pakar bidang Fiqh Mu'amalat, Fiqh Perubatan .Fiqh dan Usul Fiqh secara am. Pensyarah Univ Qatar skrg.

6

Syeikh Al-Muhaddith Syuaib Al-Arnauot

Syria ,

Jordan

Pakar Bidang Hadith. Muhaqqiq lebih 70 kitab besar termasuk Musnad Ahmad, Zaad al-Ma'ad dll.

7

Syeikh Dr Mustafa Al-Khinn

Syria

Fiqh dan Usul Fiqh (PhD Al-Azhar 1969)

8

Syeikh Dr Mustafa Al-Bugha

Syria

Fiqh dan Usul Fiqh (PhD Al-Azhar 1970)

9

Syeikh Dr Fathi Yakan

Lubnan

Pendakwah. Pengarang yang hebat

10

Prof. Dr. Nazih Hammad

Saudi

Ex- Pensyarah Umm Qura

Pakar Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam. Ahli Majma Fiqh Dunia

11

Prof. Dr. Abd Wahab Abu Sulaiman

Saudi

Univ. Ummul Qura

Pakar Muamalat. Fiqh dan Usul Fiqh

12

Syeikh Dr. Bakar Abu Zaid

Saudi

Pakar Muamalat, dan lain2 bidang Islam. Ex. Ketua Majma Fiqh Dunia

13

Syeikh Prof. Dr. Abd Muhsin At-Turki

Saudi

Ketua Gabungan Univ2 Islam Sedunia skrg.

14

Syeikh Sodiq Al-Habannakah

Syria

Adik Syeikh Hasan Habannakah.

Pakar bidang Fiqh dan Lughah

15

Syeikh Prof. Dr Abd Fatah Husayni

Mesir

Fiqh dan Usul Fiqh

16

Syeikh Prof. Dr Toha Rayyan

Mesir

Fiqh Muqaran

17

Prof. Dr Muhammad al-Baltaji

Mesir

Univ. Al-Qaherah

Fiqh dan Usul Fiqh

18

Syeikh Prof. Dr. ‘Atiyah Saqr

Mesir

Fiqh dan Fatwa ‘Am

19

Syeikh Prof Dr. Muhd Fathi Ad-Durayni

Syria, Jordan

PhD Al-Azhar 1965 (Fiqh &

Usul Fiqh) Dip Tinggi (Sastera, Bahasa Arab, Undang-undang). Pakar Usul Fiqh,Undang2 dan Bahasa

Umur 80 an

20

Syeikh Prof Dr Fadl Hasan ‘Abbas

Jordan

PhD Tafsir Al-Azhar 1975 . Ulama Buta. Pakar Tafsir di rantau Arab seluruhnya .Univ. Jordan & Al-Yarmouk

21

Syeikh Dr. Solah Abd Fattah Al-Khalidi

Jordan

Pakar Tafsir dan ‘Ulum Quran

22

Syeikh Ibrahim al-‘Ali

Jordan

Pakar Hadith dan Sirah

23

Syeikh Prof. Dr Muhd ‘Uqlah al-Ibrahim

Jordan

PhD (Fiqh Muqaran al-Azhar 1978) Fiqh dan Usul. Pakar Bidang Ahwal Syakhsiyyah. Dekan Kuliah Syariah Univ.Irbid dan Pensyarah Univ. Al-Yarmouk

24

Prof. Dr Rafiq Al-Masri

Mesir

Pakar Ekonomi Islam dan Konvensional

25

Prof. Dr Kurshid Ahmad

Skrg UK

Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam

26

Prof. Dr Umar Chapra

UK

Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam

27

Prof. Dr Nejatullah As-Siddiqie

India, UK

Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam

28

Mufti Taqi Uthmani

Pakistan

Pakar Ilmu Muamalat Islam Sedunia

Ahli Majma Fiqh Islam dan lain-lain

29

Syeikh Dr Muhd Ali As-Sobuni

Saudi (dulu)

Ex- Univ Madinah. Ulum Quran

30

Syeikh Prof. Dr. Abd Karim Zaidan

Iraq,

Yaman

Fiqh dan usul, Dakwah, Fatwa ‘Am

31

Prof. Dr Sodiq Dharir

 Sudan

Univ. Khartoum, Sudan

Ahli Majma' Fiqh , Pakar Mu'amalat .

32

Prof. Dr Ali Ahmad Salus

Qatar

Ahli Majma Fiqh , Pakar Muamalat

33

Syeikh Prof Dr Hasan As-Syazili

Tunisia

Ahli Majma' Fiqh

34

As-Syeikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah

Syria

Pakar Muamalat Islam Sedunia

35

Prof Dr Ali Ahmad Salus

Qatar

Ahli Majma Fiqh , Pakar Muamalat

36

Prof. Dr Syeikh Muhyiddin Ali Al-Qurra Dahghi

Qatar

Pakar Muamalat Islam, Ahli Majma Fiqh

37

Syeikh Prof Dr Abd Malik As-Sa'di

Iraq, Jordan

Phd Ummul Qura dengan First Class.

Pakar Fiqh Muqaran, Fatwa ‘Am. Bekas Mufti Iraq.

38

Syeikh Prof. Dr ‘Ajil Nashmi

Kuwait

Pakar Muamalat dan Fatwa ‘Am

39

Syeikh Prof. Dr Muhd Naim Yasin

Jordan

PhD Fiqh (al-Azhar)

Pensyarah Univ. Jordan.

Digelar Ulama teralim Jordan sekarang

Bidang Fiqh, Usul, Aqidah, Siyasah Syariyyah.

38

Syeikh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar

Jordan

Univ. Zarqa Ahalliah

Fiqh dan Usul dan Mu'amalat

Fatwa ‘Am.

39.

Syeikh Prof. Dr Dhiya al-‘Umari

Saudi

Pakar Sirah, Hadith

Prof. Univ Ummul Qura

40.

Prof. Dr Muhammad Ali El-Ghari

Saudi

Pakar ekonomi Islam

Sekian,

Ust Zaharuddin Abd RahmanAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites

Add comment


Security code
Refresh

Pengumuman

Wang, Anda dan Islam
Panduan Perbankan Islam

Untukmu Wanita

 
Untukmu Umat
Formula Solat Sempurna
Murabahah
 A Comprehensive Prayer FormulaContracts and The Products of Islamic Banking
Akidah dan IbadatRiba
cover_maqasid_arab 
Money, You and Islam
 cover_bicaralah_new ledakan_FB 
indahnya_hidup_politikcover_jangan_berhenti_berlari


 

Ruangan Iklan
RSS Feed

Pengisian Terkini Pengisian Terkini

Statistik

Site Meter

Pelawat

Now online:
  • 96 guests

Komen Terbaru

You are here: Politik & Dakwah Politik Islam & Dakwah Senarai Ulama' Islam Di Zaman Ini